سرویس پنل تبلیغات گوگل ادورز رایگان
سرویس نمایندگی پنل اس ام اس رایگان

برگه‌ها

برای مشاهده امکانات پنل با کلیک روی دکمه مقابل وارد نسخه آزمایشی (دمو) پنل شوید.

نمایندگی پنل اس ام اس

نمایندگی پنل اس ام اس نامدار اس ام اسبراکلیه عزیزانی که قصد کسب درآمد از بازار اس ام اس ایران را دارند مناسب میباشد. لازم به ذکر است پنل نمایندگی اس ام اس قابلیت ارسال پیامک و همچنین تعریف پنل کاربری مشابه پنل های کاربری سامانه را دارد.  برای مشاهده امکانات پنلی که میتوانید به کاربرانتان ارائه دهید کلیک کنید. سایرامکانات نمایندگی در ادامه لیست شده اند همچنین با ثبت نام قبل از پرداخت هزینه قادر خواهید بود پنل را مشاهده و از امکانات مطلع شوید.

پنل نمایندگی تک ستاره

38000
تومان
38000
تومان
 • ثبت نام و تست رایگانابتدا رایگان در سامانه ثبت نام کرده پس از تایید شماره موبایل ارائه شده توسط خودتان قادر خواهید بود سامانه را تست نمایید و بعد از جلب رضایتتان میتوانیدبا پرداخت هزینه پنلتان را فعال نموده و ارسال پیامک را شروع نمایید.
 • دریافت پیامک رایگانبا خظ اختصاصی هدیه میتوانید رایگان پیامک از مشتریانتان دریافت نمایید.
 • یک خط اختصاصی 14 رقمی هدیه برای کاربران و نمایندگان شمابا خط اختصاصی هدیه میتوانید دریافت اس ام اس رایگان داشته باشید.
 • تعرفه پیامک 11.73 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 5000
 • چهار خط عمومی رند هدیه برای کاربران و نمایندگانبا استفاده از خط عمومی قادر به ارسال اس ام اس خواهید بود.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با سیمکارت نداردخطوط سیمکارت برای ارسال به بلک لیست فعال نیست.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 5000 نداردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال نیست.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 1000 نداردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال نیست.
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگانقابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگان
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان نداردقابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان ندارد
 • پیامک هدیه 161 عدداپراتور 5000

پنل نمایندگی دو ستاره

60000
تومان
60000
تومان
 • ثبت نام و تست رایگانابتدا رایگان در سامانه ثبت نام کرده پس از تایید شماره موبایل ارائه شده توسط خودتان قادر خواهید بود سامانه را تست نمایید و بعد از جلب رضایتتان میتوانیدبا پرداخت هزینه پنلتان را فعال نموده و ارسال پیامک را شروع نمایید.
 • دریافت پیامک رایگانبا خظ اختصاصی هدیه میتوانید رایگان پیامک از مشتریانتان دریافت نمایید.
 • یک خط اختصاصی 14 رقمی هدیه برای کاربران و نمایندگان شمابا خط اختصاصی هدیه میتوانید دریافت اس ام اس رایگان داشته باشید.
 • تعرفه پیامک 11.13 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 5000
 • چهار خط عمومی رند هدیه برای کاربران و نمایندگانبا استفاده از خط عمومی قادر به ارسال اس ام اس خواهید بود.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با سیمکارت داردخطوط سیمکارت برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 5000 نداردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال نیست.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 1000 نداردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال نیست.
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگانقابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگان
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان نداردقابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان ندارد
 • پیامک هدیه 269 عدداپراتور 5000

پنل نمایندگی سه ستاره

97000
تومان
97000
تومان
 • ثبت نام و تست رایگانابتدا رایگان در سامانه ثبت نام کرده پس از تایید شماره موبایل ارائه شده توسط خودتان قادر خواهید بود سامانه را تست نمایید و بعد از جلب رضایتتان میتوانیدبا پرداخت هزینه پنلتان را فعال نموده و ارسال پیامک را شروع نمایید.
 • دریافت پیامک رایگانبا خظ اختصاصی هدیه میتوانید رایگان پیامک از مشتریانتان دریافت نمایید.
 • یک خط اختصاصی 14 رقمی هدیه برای کاربران و نمایندگان شمابا خط اختصاصی هدیه میتوانید دریافت اس ام اس رایگان داشته باشید.
 • تعرفه پیامک 10.28 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 5000
 • چهار خط عمومی رند هدیه برای کاربران و نمایندگانبا استفاده از خط عمومی قادر به ارسال اس ام اس خواهید بود.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با سیمکارت داردخطوط سیمکارت برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 5000 داردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 1000 نداردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال نیست.
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگانقابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگان
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان نداردقابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان ندارد
 • پیامک هدیه 471 عدداپراتور 5000

نمایندگی پنل اس ام اس اقتصادی

نمایندگی پنل اس ام اس اقتصادی نامدار اس ام اس ، کلیه امکانات نمایندگی ارزان را دارا میباشند. علاوه بر این این پنل ها تعرفه ارسال ارزانتری دارند.

پنل نمایندگی چهار ستاره

155000
تومان
155000
تومان
 • بجز قابلیت تعریف نمایندگی تمامی امکانات فعال است(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)100% امکانات پنل فعال است! برای مشاهده امکانات روی ردیف جدول کلیک نمایید.
 • ثبت نام و تست رایگانابتدا رایگان در سامانه ثبت نام کرده پس از تایید شماره موبایل ارائه شده توسط خودتان قادر خواهید بود سامانه را تست نمایید و بعد از جلب رضایتتان میتوانیدبا پرداخت هزینه پنلتان را فعال نموده و ارسال پیامک را شروع نمایید.
 • دریافت پیامک رایگانبا خط اختصاصی هدیه میتوانید رایگان پیامک از مشتریانتان دریافت نمایید.
 • یک خط اختصاصی 14 رقمی هدیه برای کاربران و نمایندگان شمابا خط اختصاصی هدیه میتوانید دریافت اس ام اس رایگان داشته باشید.
 • تعرفه پیامک 9.77 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 5000
 • چهار خط عمومی رند هدیه برای کاربران و نمایندگانبا استفاده از خط عمومی قادر به ارسال اس ام اس خواهید بود.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با سیمکارت داردخطوط سیمکارت برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 5000 داردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 1000 داردخط خدماتی اپراتور 1000 برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگانقابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگان
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان نداردقابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان ندارد
 • پیامک هدیه 792 عدداپراتور 5000

پنل نمایندگی پنج ستاره

249000
تومان
249000
تومان
 • 100درصد امکانات پنل فعال است برای مشاهد امکانات کلیک کنید.100% امکانات پنل فعال است! برای مشاهده امکانات روی ردیف جدول کلیک نمایید.
 • ثبت نام و تست رایگانابتدا رایگان در سامانه ثبت نام کرده پس از تایید شماره موبایل ارائه شده توسط خودتان قادر خواهید بود سامانه را تست نمایید و بعد از جلب رضایتتان میتوانیدبا پرداخت هزینه پنلتان را فعال نموده و ارسال پیامک را شروع نمایید.
 • دریافت پیامک رایگانبا خط اختصاصی هدیه میتوانید رایگان پیامک از مشتریانتان دریافت نمایید.
 • یک خط اختصاصی 14 رقمی هدیه برای کاربران و نمایندگان شمابا خط اختصاصی هدیه میتوانید دریافت اس ام اس رایگان داشته باشید.
 • تعرفه پیامک 8.92 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 5000
 • چهار خط عمومی رند هدیه برای کاربران و نمایندگانبا استفاده از خط عمومی قادر به ارسال اس ام اس خواهید بود.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با سیمکارت داردخطوط سیمکارت برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 5000 داردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 1000 داردخط خدماتی اپراتور 1000 برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگانقابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگان
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان داردقابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان دارد
 • پیامک هدیه 1394 عدداپراتور 5000

پنل نمایندگی شش ستاره

370000
تومان
370000
تومان
 • 100درصد امکانات پنل فعال است برای مشاهد امکانات کلیک کنید.100% امکانات پنل فعال است! برای مشاهده امکانات روی ردیف جدول کلیک نمایید.
 • ثبت نام و تست رایگانابتدا رایگان در سامانه ثبت نام کرده پس از تایید شماره موبایل ارائه شده توسط خودتان قادر خواهید بود سامانه را تست نمایید و بعد از جلب رضایتتان میتوانیدبا پرداخت هزینه پنلتان را فعال نموده و ارسال پیامک را شروع نمایید.
 • دریافت پیامک رایگانبا خط اختصاصی هدیه میتوانید رایگان پیامک از مشتریانتان دریافت نمایید.
 • یک خط اختصاصی 14 رقمی هدیه برای کاربران و نمایندگان شمابا خط اختصاصی هدیه میتوانید دریافت اس ام اس رایگان داشته باشید.
 • تعرفه پیامک 8.84 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 5000
 • چهار خط عمومی رند هدیه برای کاربران و نمایندگانبا استفاده از خط عمومی قادر به ارسال اس ام اس خواهید بود.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با سیمکارت داردخطوط سیمکارت برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 5000 داردخطوط خدماتی عمومی برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست فعال است.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست (خطوط موبایل مسدود تبلیغاتی) با اپراتور 1000 داردخط خدماتی اپراتور 1000 برای ارسال به بلک لیست فعال است.
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگانقابلیت ایجاد نامحدود پنل اس ام اس کاربر بصورت رایگان
 • قابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان داردقابلیت ایجاد نامحدود پنل نماینده بصورت رایگان دارد
 • پیامک هدیه 2092 عدداپراتور 5000

نمایندگی پنل اس ام اس چیست؟

در نمایندگی پنل اس ام اس  یا نمایندگی اس ام اس نامدار اس ام اس شما قادر خواهید بود به جهت کسب درآمد سایتی مشابه سایت نامدار اس ام اس تاسیس نموده و اقدام به کسب درآمد نمایید. علاوه بر این میتوانید به ارسال پیامک به مقاصد مختلف بپردازید. همچنین میتوانید پنل های کاربری مشابه پنل های موجود در نامدار اس ام اس را تعریف کرده و به فروش برسانید.

لازم به ذکر است در نمایندگی اس ام اس ارائه شده توسط نامدار اس ام اس شما میتوانید پنل نمایندگیتان را با ثبت دامنه با آدرس دلخواه خود در دسترس عموم قرار دهید و از این طریق در کسب و کارتان نامی از نامدار اس ام اس نخواهد بود. در واقع در این روش پنل پیامکتان و پنل پیامک کاربران و نمایندگانی که تعریف میکنید با آدرسی مشابه sms.yousms.com در دسترس خواهد بود و هیچ نامی از دامین و لوگوی نامدار اس ام اس نخواهد بود.

ارزانترین تعرفه ارسال ! (کلیک کنید)

ما برای قرار دادن تعرفه رقبایمان را در نظر گرفته ایم ! کافیست تعرفه پیامک و هزینه پنل انتخابی خود و امکانات پنل را خودتان با رقبای ما مقایسه نمایید.ارزانترین تعرفه ارسال ۸.۶۷ تومان میباشد.

ثبت نام رایگان در کلیه ی پنل ها

هنگام ثبت نام لازم نیست وجهی را پرداخت کنید ، ابتدا رایگان ثبت نام میکنید. بعد از تایید شماره موبایلتان قادر خواهید بود امکانات پنل را مشاهده کنید. سپس در صورت رضایت میتوانید با پرداخت وجه پنل پنلتان را فعال نمایید.

ارسال به بلک لیست ! در کلیه ی پنل ها

برای تست ارسال به بلک لیست کافیست با شماره بلک لیست عدد ۹۹ را به شماره ۱۰۰۰۴۰۴۰۴۱۴۰۴۰ ارسال نمایید.

بعد از نهایت ده دقیقه پیامک حاوی متن تست ارسال به بلک لیست را دریافت خواهید کرد. ارسال به بلک لیست از دو طریق خط خدماتی  (پیامک های اطلاعرسانی) و ارسال سیمکارت (پیامک تبلیغاتی) انجام میشود.

در سامانه پیامکی نامدار اس ام اس ، شما به راحتی قادر خواهید بود از طریق زیر به شماره هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند پیامک ارسال کنید:

۱-خطوط خدماتی (مشتریان حقوقی و حقیقی) : اگر مخاطب شما انتظار دریافت اس ام اس شما را دارد (مثلا مشتریان شما یا ثبت نام کنندگان در سایت شما) میتوانید درخواست فعال سازی خط خدماتی را ارسال کنید . با این خطوط قادر خواهید بود به شماره های مسدود نیز پیامک ارسال نمایید.

۲-سیمکارت (مشتریان حقیقی و حقوقی) : به راحتی با شماره های سیمکارت عمومی فعال موجود در سامانه قادر خواهید بود به شماره های بلک لیست پیامک تبلیغاتی یا اطلاعرسانی به راحتی پیامک ارسال نمایید.

کنترل پنل بدون اینترنت !

بدون اینترنت و فقط با ارسال پیامک قادر خواهید بود به کاربرانتان پیام ارسال نمایید.

انتقال دهنده پیامک !

پیامکهای پنل خود را میتوانید به موارد زیر انتقال دهید:

۱-شماره موبایلتان

۲-ایمیلتان

۳-ادرس اینترنتی  موردنظرتان!

چرا نامدار اس ام اس

روش های کسب درآمد از نمایندگی پنل اس ام اس

فروش پنل پیامک (کلیک کنید)

هر نماینده پنل اس ام اس مجاز به فروش نامحدود پنل به کاربران  میباشد. لازم به ذکر اس پنلهای اعطایی توسط نماینده کاملا برابر با پنل های اس ام اس نامدار اس ام اس میباشد. به یاد داشته باشید در صورت ایجاد پنل کاربری جدید و فروش آن لازم نیست وجهی را به نامدار اس ام اس پرداخت نمایید و ایجاد پنل کاربری و نمایندگی در پنل نمایندگیتان بصورت نامحدود و رایگان میباشد.

فروش نمایندگی پنل پیامک (کلیک کنید)

هر نماینده قادر است به صورت رایگان پنل نمایندگی مستقل با امکانات برابر با خود اعطا نماید. ارائه پنل نمایندگی نیز رایگان میباشد و لازم نیست به ازای ایجاد پنل و جهی به نامدار اس ام اس پرداخت شود.

درآمد از ارسال پیامک (کلیک کنید)

هر نماینده پنل اس ام اس قادر است با تنظیم تعرفه بیشتر از تعرفه خود از ارسال پیامک کاربران نیز کسب درآمد نماید.

درآمد از فروش خط اختصاصی (کلیک کنید)

هر نماینده قادر است با تنظیم تعرفه بیشتر از تعرفه خطوط اختصاصی خود از واگذاری خط ارسال پیامک نیز کسب درآمد نماید.

ویژگی های نمایندگی پنل اس ام اس یا نمایندگی اس ام اس نامدار اس ام اس

فعالیت با دامنه اختصاصی

در نمایندگی پنل اس ام اس یا نمایندگی اس ام اس  قادر خواهید بود دامین پارک کرده و در اینصورت پنل های ارائه شده توسط شما با دامین انتخابی شما در دسترس خواهد بود و هیچ نامی از نامدار اس ام اس در پنل های ارائه شده توسط شما وجود نخواهد داشت. این امکان برای نمایندگان نماینده نیز وجود دارد.

قابلیت ثبت لوگو

هر نماینده قادر است لوگوی اختصاصی خود را در پنل خود و پنل های ارائه شده به کاربران درج نماید. این امکان برای نمایندگان نماینده نیز وجود دارد.

قابلیت ارائه نامحدود پنل کاربری

هر نماینده قادر است به صورت رایگان ، نامحدود پنل کاربری ارائه نماید.

قابلیت ارائه نامحدود پنل نمایندگی

هر نماینده قادر است به صورت رایگان ، نامحدود پنل نمایندگی ارائه نماید.

قابلیت تعیین بسته کاربری با امکانات و قیمت مختلف

هر نماینده قادر است به صورت رایگان ، نامحدود بسته با امکانات مختلف و تعرفه ارسال مختلف تعیین کرده و به کاربران خود ارائه نماید.

واگذارای شماره مجازی رایگان ۱۴ رقمی ۵۰۰۰ به کاربران و نمایندگان نماینده

به کاربران و نمایندگان و کاربران نماینده نمایندگان یک خط اختصاصی ۱۴ رقمی رایگان ارائه میشود. لازم به ذکر است شما قادر خواهید بود برای این خطوط نیز قیمت تعیین کرده و این خطوط را به فروش برسانید.

امکان تعیین تاریخ انقضاء پنل

نمایندگان قادر خواهند بود برای پنل های ارائه شده خود تاریخ انقضا تعیین کرده و برای فعالسازی مجدد هزینه پنل را دریافت نمایند.

ویدیو معرفی امکانات نمایندگی پنل اس ام اس نامدار اس ام اس

برای مشاهده ویدیو معرفی امکانات نمایندگی پنل اس ام اس نامدار اس ام اس میتوانید روی تصویر زیر کلیک کنید. در این ویدیو بخشی از امکانات  سیستم نمایندگی شرح داده شده اند.

 

 

ویدیو معرفی امکانات وبسرویس برای اتصال وبسایتها

ویدیو آموزش راه اندازی نمایندگی پنل اس ام اس نامدار اس ام اس

ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس

برای مشاهده ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس نامدار اس ام اس میتوانید روی تصویر زیر کلیک کنید. در این ویدیوبخشی از امکانات پنل اس ام اس نامدار اس ام اس شرح داده شده است.

 

ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس برای ارسال انبوه

 

در نامدار اس ام اس با اطمینان خرید کنید!

طرح تست پنل قبل از پرداخت هزینه فعالسازی! (کلیک کنید)

گارانتی ۲۴ ساعته بازگشت وجه

به تعرفه و کیفیت پنلمان اعتماد داریم ، کاربر گرامی تا مدت ۲۴ ساعت بعد از فعالسازی پنل ، در صورتی که از سرویس دریافتی به هر دلیل راضی نبودید مبلغ پرداختی شما بابت فعالسازی و شارژ موجود در حساب شما  با کسر ۹% مالیات و ۵۰۰ تومان هزینه کارت به کارت به حساب شما واریز میگردد.

نکته مهم : در صورتی که هزینه فعالسازی پنل را از طریق فرم پرداخت موجود در سایت (و این لینک) پرداخت نمایید. هزینه فعالسازی با کسر ۱ درصد به جای ۹% به شما بازگردانده خواهد شد.

طرح پرداخت عابر بانکی

اگر علاقه مند هستید هزینه فعالسازی و شارژ پنل  را به صورت کارت به کارت یا از طریق همراه بانک پرداخت نمایید. کافیست مبلغ مورد نظر را به شماره حساب زیر واریز نموده و اطلاعات  پرداخت شامل ۱-شماره حساب متصل به کارت (شماره کارت مورد تایید نیست)  ۲-نام صاحب حساب ۳-تاریخ و ساعت پرداخت درج شده در رسید عابر بانک  را به شماره ۰۹۱۰۷۶۰۶۸۰۵ پیامک و یا اینکه تصویر رسید  را به شماره تلگرام ۰۹۳۳۸۲۳۰۶۳۵ و یا ایمیل toopwebmail@gmail.com ارسال نمایید.

شماره حساب ملت

نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت معدن ، تجارت

برای مشاهده امکانات پنل با کلیک روی دکمه مقابل وارد نسخه آزمایشی (دمو) پنل شوید.

پشتیبانی: جهت ارسال سوال مرتبط با فروش موقتا از پشتیبان انلاین ویا بخش تیکت پنل استفاده نمایید