سرویس پنل تبلیغات گوگل ادورز رایگان
سرویس نمایندگی پنل اس ام اس رایگان

برگه‌ها

بازگشت اعتبار بلک لیست

در نامدار اس ام اس در صورتی که به خطوط بلک لیست همراه اول یعنی خطوطی که کاربران دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند. پیامک ارسال نمایید با توجه به اینکه در اینصورت پیامک به دست مخاطب نمیرسد هزینه ارسال پیامک به حسابتان بازگشت داده میشود. نکته مهم : اپراتور ایرانسل متاسفانه بازگشت اعتبار بلک لیست را ندارد و این مشکل از سمت ایرانسل میباشد که برای ایمنظور امکانی را پیش بینی نکرده است . نکته دوم: این مورد در کلیه ی سایتهای ارائه دهنده پنل اس ام اس یکسان میباشد چرا که مشکل از سمت اپراتور میباشد.

مشاهده اعتبار بازگشتی از خطوط بلک لیست در نامدار اس ام اس :

برای مشاهده اعتبار کسر شده به جهت ارسال پیامک و اعتبار بازگشتی به دلیل بلک لیست بودن بعد از ثبت پیام ارسالی خود به خطوط همراه اول به منوی عملیات حساب و گزارشات مالی مراجعه نمایید. در این بخش ریز گزارشات مالی همچون اعتبار کسر شده به دلیل ارسال پیامک ئو اعتبار بازگشتی به جهت بلک لیست بودن قابل مشاهده است. در تصویر زیر منوی گزارشات مالی و اعتبار کسر شده به دلیل ارسال پیام و اعتبار بازگشتی بلک لیست با خطوط قرمز مشخص شده اند.

گزارشات مالی جدید

برای نمونه تصویر بالا نمایانگر بازگشت اعتبار ۸۲ هزار تومانی کاربر که باعث صرفه جویی تقریبی ۵۷ درصدی شده است میباشد. لازم به ذکر است کاربر مذکور میتواند با ارسال سیمکارت به خطوط بلک لیست مدنظر خود ارسال پیامک مجدد داشته باشد. برای توضیحات بیشتر در خصوص ارسال بلک لیست سیمکارت کلیک نمایید.

پشتیبانی: جهت ارسال سوال مرتبط با فروش موقتا از پشتیبان انلاین ویا بخش تیکت پنل استفاده نمایید