سرویس پنل تبلیغات گوگل ادورز رایگان
سرویس نمایندگی پنل اس ام اس رایگان

برگه‌ها

پنل اس ام اس

پنل اس ام اس ارزان نامدار اس ام اس برای ارسال انواع پیامک ، پیامک صوتی ، تبلیغاتی ، گروهی ، تکی و.. مناسب میباشند. و همچنین این پنل ها شامل کلیه امکانات لازم برای ارسال پیامک انبوه همچون ارسال از روی نقشه ، ارسال مشاغل ، ارسال دکل BTS ، ارسال رده سنی و جنسیت همراه اول ، ارسال انبوه منطقه ای ایرانسل ، ارسال انبوه منطقه ای همراه اول ، ارسال کد پستی ، ارسال محله ای تهران  و… میباشند. علاوه بر این امکانات هوشمندی همچون ارسال زماندار ، ارسال از فایل اکسل ، برگزاری مسابقه ، برگزاری نظر سنجی ، کنترل پنل با ارسال پیامک ، انتقال پیامک های دریافتی به ایمیل یا موبایل ، پیامک های اخطاریه زماندار، سیستم نوبت دهی و… میباشند.  

 . برای مشاهده امکانات  پنل ها کلیک کنید. 

پنل تک ستاره

19000
تومان
19000
تومان
 • برخلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی فعال است! برای مشاهده امکانات کلیک کنید بر خلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی در نامدار اس ام اس فعال است. اطلاعرسانی
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست با سیمکارت نداردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 5000 نداردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 1000 نداردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • 1 خط اختصاصی رایگان، 12 خط عمومی رایگان از اپراتور 1000 و 2000 و 5000 ، گزارش دلیوری ، بازگشت اعتبار مسدودی
 • تعرفه پیامک 11.81 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 50001
 • پیامک هدیه 80 عدداپراتور 5000

پنل دو ستاره

29000
تومان
29000
تومان
 • برخلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی فعال است! برای مشاهده امکانات کلیک کنید بر خلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی در نامدار اس ام اس فعال است.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست با سیمکارت داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 5000 نداردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 1000 نداردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • 1 خط اختصاصی رایگان، 12 خط عمومی رایگان از اپراتور 1000 و 2000 و 5000 ، گزارش دلیوری ، بازگشت اعتبار مسدودی
 • تعرفه پیامک 11.22 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 50001
 • پیامک هدیه 129 عدداپراتور 5000

پنل سه ستاره

46000
تومان
46000
تومان
 • برخلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی فعال است! برای مشاهده امکانات کلیک کنید بر خلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی در نامدار اس ام اس فعال است.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست با سیمکارت داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 5000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 1000 نداردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • 1 خط اختصاصی رایگان، 12 خط عمومی رایگان از اپراتور 1000 و 2000 و 5000 ، گزارش دلیوری ، بازگشت اعتبار مسدودی
 • تعرفه پیامک 10.37 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 50001
 • پیامک هدیه 221 عدداپراتور 5000

پنل اس ام اس اقتصادی

پنل اس ام اس اقتصادی شامل کلیه امکانات ذکر شده برای پنل اس ام اس ارزان میباشند ، مزیت این پنل ها تعرفه پایینتر برای ارسال میباشد.

 . برای مشاهده امکانات  پنل ها کلیک کنید. 

پنل چهار ستاره

73000
تومان
73000
تومان
 • برخلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی وارسال به بلک لیست فعال است برای مشاهده امکانات کلیک کنید!بر خلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی در نامدار اس ام اس فعال است.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست با سیمکارت داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 5000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 1000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • 1 خط اختصاصی رایگان، 12 خط عمومی رایگان از اپراتور 1000 و 2000 و 5000 ، گزارش دلیوری ، بازگشت اعتبار مسدودی
 • تعرفه پیامک 9.86 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 50001
 • پیامک هدیه 370 عدداپراتور 5000

پنل پنج ستاره

116000
تومان
116000
تومان
 • برخلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی وارسال به بلک لیست فعال است برای مشاهده امکانات کلیک کنید!بر خلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی در نامدار اس ام اس فعال است.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست با سیمکارت داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 5000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 1000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • 1 خط اختصاصی رایگان، 12 خط عمومی رایگان از اپراتور 1000 و 2000 و 5000 ، گزارش دلیوری ، بازگشت اعتبار مسدودی
 • تعرفه پیامک 9.26 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 50001
 • پیامک هدیه 626 عدداپراتور 5000

پنل شش ستاره

197000
تومان
197000
تومان
 • برخلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی وارسال به بلک لیست فعال است برای مشاهده امکانات کلیک کنید!بر خلاف سایر سامانه ها 100 درصد امکانات سیستمی در نامدار اس ام اس فعال است.
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به بلک لیست با سیمکارت داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 5000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • ارسال پیامک اطلاعرسانی به بلک لیست با خط از اپراتور 1000 داردخطوط مسدود تبلیغاتی خطوط موبایلی هستند که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند.
 • 1 خط اختصاصی رایگان، 12 خط عمومی رایگان از اپراتور 1000 و 2000 و 5000 ، گزارش دلیوری ، بازگشت اعتبار مسدودی
 • تعرفه پیامک 8.92 تومانهزینه ارسال پیامک اپراتور 50001
 • پیامک هدیه 1103 عدداپراتور 5000

پنل های نمایندگی اس ام اس نامدار  برای کسب درآمد!

با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ بیشتر میتوانید پنل نمایندگی متناسب با پنل های کاربری جداول بالا را دریافت نمایید و علاوه بر قابلیت ارسال پیامک مشابه پنل های کاربری و تعرفه پایینتر و قابلیت تعریف پنل اس ام اس به کسب درآمد بپردازید.

برای ارسال پیامک دو مرحله زیر را طی کنید!

پنل اس ام اس چیست؟

پنل اس ام اس نرم افزاری تحت وب جهت ارسال پیامک میباشد. از پنل اس ام اس برای مقاصد زیر استفاده میشود:

 1. ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی
 2. ارسال پیامک انبوه منطقه ای
 3. ارسال پیامک انبوه از روی نقشه
 4. ارسال پیامکهای زمانبندی شده
 5. برگزاری مسابقات پیامکی
 6. برگزاری نظر سنجی پیامکی
 7. ارسال پیامک به جهت یادآوری در زمانهای خاص
 8. هر آنچه نیاز شما باشد … جهت مشاهده امکانات کافیست اینجا کلیک کنید.

ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس

برای مشاهده ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس میتوانید روی تصویر زیر کلیک کنید. در این ویدیو بخشی از امکانات سیستم شرح داده شده اند. در نظر داشته باشید شرح کلیه امکانات در ویدیو کوتاه میسر نیست. برای مشاهده کامل امکانات میتوانید وارد نسخه آزمایشی پنل شوید. برای ورود به نسخه آزمایشی میتوانید اینجا کلیک کنید.


آیکون لود ویدیو

ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس برای ارسال انبوه

برای مشاهده ویدیو معرفی امکانات پنل اس ام اس برای ارسال انبوه میتوانید روی تصویر زیر کلیک کنید. در این ویدیو بخشی از اصلیترین امکانات سیستم شرح داده شده اند. در نظر داشته باشید شرح کلیه امکانات پنل در ویدیو کوتاه میسر نیست. برای مشاهده کامل امکانات موجود در سامانه میتوانید وارد نسخه آزمایشی پنل شوید. برای ورود به نسخه آزمایشی میتوانید اینجا کلیک کنید.


آیکون لود ویدیو

برای مشاهده امکانات پنل با کلیک روی دکمه مقابل وارد نسخه آزمایشی (دمو) پنل شوید.

چرا به نامدار اس ام اس اعتماد کنیم؟

درگاه پرداخت

ارزانترین تعرفه ارسال ! (کلیک کنید)

ما برای قرار دادن تعرفه رقبایمان را در نظر گرفته ایم ! کافیست تعرفه پیامک و هزینه پنل انتخابی خود را خودتان با رقبای ما مقایسه نمایید. این نکته را در نظر بگیرید که ۱۰۰ درصد امکانات پنل در کلیه ی پنل ها فعال میباشد. ارزانترین تعرفه ارسال ۸.۵۹ تومان میباشد.

۱۰۰ درصد امکانات در کلیه پنل ها ! (کلیک کنید)

در نامدار اس ام اس در کلیه ی پنل های انتخابی ۱۰۰ درصد امکانات پنل فعال میباشد و فقط تفاوت پنل ها در تعرفه پیامک و میزان پیامک هدیه میباشد.

ثبت نام رایگان در کلیه ی پنل ها

هنکام ثبت نام لازم نیست وجهی را پرداخت کنید ، ابتدا رایگان ثبت نام میکنید. بعد از تایید شماره موبایلتان قادر خواهید بود امکانات پنل را مشاهده کنید. سپس در صورت رضایت میتوانید با پرداخت وجه پنل پنلتان را فعال نمایید.

ارسال به بلک لیست ! در کلیه ی پنل ها

برای تست ارسال به بلک لیست کافیست با شماره بلک لیست عدد ۹۸ را به شماره ۱۰۰۰۴۰۴۰۴۱۴۰۴۰ ارسال نمایید.

بعد از نهایت ده دقیقه پیامک حاوی کد تخفیف را دریافت خواهید کرد. ارسال به بلک لیست از دو طریق خط خدماتی  (پیامک های اطلاعرسانی) و ارسال سیمکارت (پیامک تبلیغاتی) انجام میشود.

در سامانه پیامکی نامدار اس ام اس ، شما به راحتی قادر خواهید بود از طریق زیر به شماره هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند پیامک ارسال کنید:

۱-خطوط خدماتی (مشتریان حقوقی) : اگر مخاطب شما انتظار دریافت اس ام اس شما را دارد (مثلا مشتریان شما یا ثبت نام کنندگان در سایت شما) میتوانید درخواست فعال سازی خط خدماتی را ارسال کنید . با این خطوط قادر خواهید بود به شماره های مسدود نیز پیامک ارسال نمایید.

۲-سیمکارت (مشتریان حقیقی و حقوقی) : به راحتی با شماره های سیمکارت عمومی فعال موجود در سامانه قادر خواهید بود به شماره های بلک لیست به راحتی پیامک ارسال نمایید.

کد تخفیف فعالسازی برای مشتریان جدید

برای مدت محدود کد تخفیف ۱۰ درصدی برای هزینه خرید پنل در نظر گرفته ایم برای دریافت کافیست عدد ۹۸ را به ۱۰۰۰۴۰۴۰۴۱۴۰۴۰ ارسال نمایید. به هر مشتری تنها یک کد اختصاص خواهد یافت و کد های تخفیف بعد از دریافت تنها پنج روز اعتبار دارند.

کنترل پنل بدون اینترنت !

بدون اینترنت و فقط با ارسال پیامک قادر خواهید بود به کاربرانتان پیام کارسال نمایید.

انتقال دهنده پیامک !

پیامکهای پنل خود را میتوانید به موارد زیر انتقال دهید:

۱-شماره موبایلتان

۲-ایمیلتان

۳-ادرس اینترنتی  موردنظرتان!

چرا نامدار اس ام اس

پنل های نمایندگی اس ام اس نامدار  برای کسب درآمد!

با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ بیشتر میتوانید پنل نمایندگی متناسب با پنل های کاربری جداول بالا را دریافت نمایید و علاوه بر قابلیت ارسال پیامک مشابه پنل های کاربری و تعرفه پایینتر و قابلیت تعریف پنل اس ام اس به کسب درآمد بپردازید.

برای مشاهده امکانات پنل با کلیک روی دکمه مقابل وارد نسخه آزمایشی (دمو) پنل شوید.

پشتیبانی: جهت ارسال سوال مرتبط با فروش موقتا از پشتیبان انلاین ویا بخش تیکت پنل استفاده نمایید